x

Filtracja procesowa

Proces wymiany jonowej prowadzi się zazwyczaj w zbiornikach ciśnieniowych.  W dolnej części zbiornika znajduje się układ drenażowy, natomiast w górnej części układ rozdzielczo–odbiorczy (najczęściej jest to zawór wielodrogowy, który odpowiada za równomierny rozdział i odbiór wody, dawkowanie czynnika regenerującego(np. solanka) oraz płukanie złoża).

Przy zmiekczaniu wody najpopularniejszym czynnikiem regenerujacym jest solanka.

Serce zbiornika stanowi kolumna wypełniona jonitem (jonit, żywica jonowymienna, kolumna jonowymienna).

Główne parametry układu do wymiany jonowej:

  • średnica kolumn: 170 – 1500mm,
  • wydajność nominalna produkowanej wody: 0,1 - 100m3/h,
  • ciśnienia robocze: 0,2 - 0,8MPa.

Partnerzy

  • grundfos
  • hf group
  • klinger
  • koch
  • linkchemie
  • pector
  • vkk