string(13) "index, follow"
x
Z rurką szklaną i osłoną metalową

Płynowskazy z rurką szklaną i osłoną metalową

Parametry pracy:

Pnom 1,6 MPa
Pp  2,5 MPa 
Tp  150oC

Pnom - ciśnienie nominale
Pp - ciśnienie próbne
Tp - dop. temperatura czynnika

Rozstaw osi L 300 - 2800 mm
Masa głowic 5,4 kg

Płynowskaz składa się z dwóch głowic (górnej i dolnej) z zaworem spustowym, rurki szklanej lub PMMA ((2329 bytes) 14 - (2329 bytes) 50) oraz z osłony metalowej (na życzenie wyposażonej w listwę pomiarową). Głowice połączone są śrubunkami z zaworami odcinającymi, co umożliwia wymianę rurki bez demontażu głowic ze zbiornika. Przyłącze kołnierzowe DN 20, wykonane jako luźne, umożliwia montaż w przypadku kątowego przestawienia krócców na zbiorniku.

Uwagi eksploatacyjne:

Należy dbać, aby zawory odcinające pracowały zawsze w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. W przypadku wystąpienia nieszczelności trzpienia zaworu należy zdemontować pokrętło i dokręcić dławik zaworu.

Płynowskazy dostarczane po próbach ciśnieniowych. Montowane są w wykonaniu prawym lub lewym (sposób wykonania określają zawory odcinające).

Na życzenie zamawiającego:

 • wykonujemy przyłącza kołnierzowe DN10 - DN50 lub śrubunkowe G 1/2" - G 2" z zachowaniem średnicy przepływu w całym urządzeniu,
 • wyposażamy płynowskaz w sondę sygnalizacji poziomu cieczy w rurce - typ SPC-1K.
Nazwa elementu Wykonanie   
stalowe - węglowe* stalowe - kwasoodporne
Materiał   
podstawowe elementy głowic S235JRG2 (St3S)  1H18N9T (1.4541)
przyłącze kołnierzowe S235JRG2 (St3S) 1H18N9T (1.4541)
przyłącze śrubunkowe S235JRG2 (St3S) 1H18N9T (1.4541)
zawory odcinające MO58 316 (1.4401)
rurka SZKŁO B-Si lub PMMA SZKŁO B-Si
uszczelnienia M1Er, PTFE PTFE
osłona rurki S235JRG2 (St3S) 0H18N9(1.4301)
listwa pomiarowa AL 0H18N9(1.4301)

*wszystkie elementy stalowe chromowane

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy określić:

 • rodzaj czynnika przepływającego
 • rozstaw osi między króćcami L
 • rodzaj przyłącza
 • wykonanie (ze stali węglowej lub stopowej)
 • sposób montażu (prawy, lewy)

Partnerzy

 • grundfos
 • hf group
 • klinger
 • koch
 • linkchemie
 • pector
 • vkk