string(13) "index, follow"
x

Realizacje

Zaproponowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne gwarantujące niezawodność i funkcjonalność SUW. Przyjęto bezpieczny proces technologiczny oraz prędkości filtracji tak, żeby mieć 100% pewność osiągnięcia wymaganych dla wody pitnej parametrów, nawet w przypadku pogorszenia się jakości wody zasilającej lub zwiększenia wydajność do 30% .

W skład stacji uzdatniania wody wchodzą:

 • mieszacz wodno-powietrznego wykonaniu specjalnym ze stali  AISI 304
 • zbiornik hydroforowy wodno-powietrzny przelotowy ze stali AISi 304
 • układ regulacji i dozowania powietrza
 • filtracja odżelaziająca: zbiorniki ciśnieniowe kompozyt (PENTAIR), głowica w wykonaniu z NORYLU (SIATA V363). Nie ma żadnych elementów kontaktujących się z wodą wykonanych z materiałów korodujących. Wypełnienie filtra stanowi mieszanina złoża katalitycznego i piasków kwarcowych. Zastosowanie złoża katalitycznego pozwala na usunięcie manganu jak również utlenienie pozostałości siarkowodoru. Montaż głowicy z boku zbiornika ciśnieniowego.

 Całość montaż PE zgrzewane elektrooporowo.

 

Partnerzy

 • grundfos
 • hf group
 • klinger
 • koch
 • linkchemie
 • pector
 • vkk