string(13) "index, follow"
x

Filtracja procesowa

Membrany jonowymienne do elektrodializy oraz kompletne cele anodowe EDCORE/EDCORE-MAX  do zastosowań w procesach powlekania elektroforetycznego

Zalety membrany oraz anody przedstawiono na poniższych ulotkach firmy ALTING:

Więcej informacji znajduje się w załączonej broszurze w języku polskim:

PDFEDCORE Data Sheet PL