string(13) "index, follow"
x

Stacje zmiękczania wody

Posiadamy w swojej ofercie pełen zakres dostawy i doboru urządzeń do zmiękczania i demineralizacji wody metodą wymiany jonowej (zmiekczacz wody, wymiennik jonowy).

Głowice sterujące, które montujemy w stacjach zmiękczania wody to miedzy innymi FLECK I CLACK.

Żywice jonowymienne stosowane w naszych urządzeniach to: DOWEX, AMBERJET, AMBERLITE, firmy DOW.

Proces wymiany jonowej prowadzi się zazwyczaj w zbiornikach ciśnieniowych.  W dolnej części zbiornika znajduje się układ drenażowy, natomiast w górnej części układ rozdzielczo–odbiorczy (najczęściej jest to zawór wielodrogowy, który odpowiada za równomierny rozdział i odbiór wody, dawkowanie czynnika regenerującego(np. solanka) oraz płukanie złoża).

Przy zmiekczaniu wody najpopularniejszym czynnikiem regenerujacym jest solanka.

Serce zbiornika stanowi kolumna wypełniona jonitem (jonit, żywica jonowymienna, kolumna jonowymienna).

Główne parametry układu do wymiany jonowej:

  • średnica kolumn: 170 – 1500mm,
  • wydajność nominalna produkowanej wody: 0,1 - 100m3/h,
  • ciśnienia robocze: 0,2 - 0,8MPa.

Stacje zmiękczania wody:

Zmiękczacz jonowymienny pracujący w systemie TRIPLEX

Energos-pro oferuje trzykolumnowe urządzenie do zmiękczania wody, przystosowane do działania w systemie TRIPLEX przeznaczone do pracy ciągłej. Składa się z trzech wymienników jonitowych wypełnionych kationitem silnie kwaśnym regenerowanych roztworem NaCl (sól kuchenna). Każdy z wymienników wyposażony jest w głowicę, komplet zaworów odcinających oraz zbiornik solanki.

Stacja zmiękczania typu WS CI/CK DUPLEX

Stacja zmiękczania typu WS CI/CK DUPLEX jest dwukolumnowym urządzeniem pozwalającym na całkowite zmiękczenie wody pitnej i użytkowej celem zabezpieczenia instalacji wodnej oraz podłączonych do niej armatur i urządzeń przed szkodami wywołanymi odkładaniem się kamienia kotłowego. Woda miękka produkowana jest w sposób ciągły. Kolumny wypełnione złożem jonowymiennym naprzemiennie produkują wodę miękką. Proces zmiękczania zachodzi na drodze wymiany jonowej. Woda surowa zawierająca jony Ca⁺⁺ oraz Mg⁺⁺ odpowiadające za jej twardość, przepływa przez złoże jonitowe.

Woda jest obok słodu głównym surowcem stosowanym w produkcji piwa, przy czym tylko niewielka jej część jest używana bezpośrednio do produkcji piwa. W procesie technologii dla piwowarstwa najważniejszymi parametrami wody są jej twardość, szczególnie twardość węglanowa oraz alkaliczność resztkowa.