string(13) "index, follow"
x

Stacje zmiękczania wody

Stacja zmiękczania typu WS CI/CK DUPLEX

 Jony wapnia i magnezu wypierają jony sodowe ze złoża, zajmując ich miejsce. Po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej zachodzi regeneracja złoża za pomocą roztworu solanki NaCl. Regeneracja jest inicjowana automatycznie, po przepłynięciu zaprogramowanej ilości wody. W czasie regeneracji jednej z kolumn, 2 w sposób ciągły produkuję wodę zmiękczoną. Po zakończeniu regeneracji kolumny nr 1 wchodzi ona w stan oczekiwania, a po zupełnym wyczerpaniu się zdolności jonowymiennej kolumn nr 2 automatycznie kończy pracę.

Zastosowane głowice sterujące są wstępnie zaprogramowane, same obliczają ilość wody pomiędzy regeneracjami, konieczne jest jedynie wprowadzenia twardości wody surowej. W czasie regeneracji nie ma możliwości dostania się do instalacji wody niezmiękczonej. Zmiana długości cyklów programowania jest możliwa jedynie po konsultacji z producentem.

Do regeneracji używana może być jedynie sól o bardzo wysokiej czystości, tabletkowana.

Urządzenie w standardzie dostarczane jest w wersji DF z regeneracją we współprądzie. Dla systemów przemysłowych, jeśli woda zasilająca spełnia wymagania można zastosować system UF z regeneracją w przeciwprądzie. Pozwala to uzyskać wodę wyższej jakości przy znacznie mniejszym zużyciu soli.

ZAKRES DOSTAWY URZĄDZENIA

  • Głowica sterująca z zaworem odcinającym i koszem dystrybucyjnym - kpl. 2
  • Wodomierz wody uzdatnionej - szt. 1
  • Kolumna zmieczająca z zamontowanym dystrybutorem - szt. 2
  • Zbiornik solanki z rusztem soli, studnia z zaworem solanki i kolanem przelewowym - kpl. 1
  • Kryza płucząca - szt. 2
  • Przynależna ilość złoża jonitowego i podsypka żwirowa - kpl. 2
  • AQUATEST – do oznaczania twardości - szt. 1
  • Lejek do zasypywania złoża - szt. 1

Stacje uzdatniania wody