string(13) "index, follow"
x

Stacje zmiękczania wody

Zmiękczacz jonowymienny pracujący w systemie TRIPLEX

Do prawidłowej pracy urządzenia w systemie TRIPLEX konieczne jest zamontowanie za każdym wymiennikiem przepływomierza oraz podłączenie do PLC. Z centralnej szafy sterującej wystawiane są sygnały do regeneracji każdej z kolumn. Sygnał z szafy również zamyka zawory odcinające za poszczególnymi kolumnami na czas regeneracji i na czas oczekiwania do włączenia do pracy.

SZAFA CENTRALNA I PRZEPŁYWOMIERZE ZNAJDUJĄ SIĘ POZA ZAKRESEM DOSTAWY URZĄDZENIA.

Ciśnienie robocze 2,5 – 6 bar, temperatura minimalna wody/otoczenia 50C, temperatura maksymalna wody/otoczenia 30/400C, zasilanie elektryczne 24 V/50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy).

Uwaga!!!

Urządzenie nie posiada wbudowanego zaworu mieszającego. W celu regulacji twardości resztkowej musi być zastosowana armatura zewnętrzna.

Podstawowe dane techniczne:

  • Wymagana średnica rurociągu wejście/wyjście systemu - DN65

  • Nominalne średnica przyłącza każdej z głowic - DN50

  • Przepływ nominalny (dwie kolumny pracujące równolegle)32 m3/h

  • Przepływ maksymalny (dwie kolumny pracujące równolegle) - 45 m3/h

  • Spadek ciśnienia przy przepływie nominalnym - 0,9 bar

  • Średnia zdolność jonowymienne (pojedynczej kolumny) - 1 600 dHxm3

  • Średnie zużycie soli na regenerację jednej kolumny - 80 kg

  • Wysokość całkowita - 2 300 mm

  • Głębokość całkowita - 1 000 mm

  • Szerokość całkowita - 5 600 mm