string(13) "index, follow"
x

Korekcja chemiczna wody

Kondycjonowanie wody w systemach wodno-parowych prowadzimy stosując dotychczas niezawodne produkty z serii Dwuaxan®. Zajmujemy się przygotowaniem wody do procesów technologicznych, stosując profesjonalne systemy filtracji oraz polimerowe preparaty chemiczne do kondycjonowania wody, które zapewniają prawidłową pracę układów wodno-parowych oraz układów chłodzenia-bez osadów i korozji.

 

Dezynfekcję wody pitnej, basenowej oraz wód technicznych w układach chłodzenia prowadzimy za pomocą środka Dwuaxan® Tech. Jest to niezwykle skuteczny preparat w formie stabilizowanego roztworu wodnego. emitujący dwutlenek chloru w momencie kontaktu z wodą. Ma silne działanie dezynfekujące, zwalcza mikroorganizmy znajdujące się w wodzie poprzez ich utlenianie.

Mechanizm działania Dwuaxan Tech polega na reakcji chlorynu sodu w kierunku dwutlenku chloru. Proces ten uruchamia się tylko w bardzo wysokich rozcieńczeniach. Powoduje to wysoce skuteczne odkażanie poprzez brak utraty substancji w formę gazową. Efektem jest nie tylko duża stabilność w wodzie, ale również brak zapachu.

Niedostateczne uzdatnienie używanej dla celów kotłowych wody zasilającej jest niekorzystne ze względów bezpieczeństwa, ekonomiki pracy urządzenia i zachowania jego parametrów roboczych. W związku z tym konieczne jest stosowanie efektywnych urządzeń wspomagających (zmiękczanie, dekarbonizacja, odsalanie, odmulanie, odgazowywanie), które usuwają z wody zasilającej różnorodne związki chemiczne oraz dodawanie stabilizatorów twardości, związków wiążących tlen i związków alkalizujących, które zapobiegają różnego typu korozji i hamują powstawanie osadów. Dzięki wyżej wymienionym działaniom zapobiegamy niepożądanym efektom i umożliwiamy urządzeniom kotłowym ekonomiczne oraz skuteczne działanie przez cały czas eksploatacji.

Prowadzimy także kondycjonowanie wody w obiegach wody chłodzącej takich jak skraplacze amoniakalne, chłodnie kominowe, chłodnie wentylatorowe. W tym celu stosujemy głównie niezawodny Dwuaxan® 103 (dawniej Chemkomplex 103). Dozując te preparaty gwarantujemy Państwu wysokie korzyści związane z poprawą wydajności urządzeń chłodniczych i zapewniamy utrzymanie tych urządzeń w należytym stanie - bez kamienia i korozji.