string(13) "index, follow"
x

Korekcja chemiczna wody

Uzdatnianie wody chłodniczej

Profesjonalne zarządzanie zasobami wodnymi za pomocą Dwuaxan® 103 oferuje wiele zalet. Innowacyjna i nowoczesna formuła łączy w sobie stabilizację pH, wiązanie twardości i skuteczną ochronę przed korozją w jednym produkcie. Osady w instalacji powstające w ramach procesów technologicznych mogą zostać usunięte szybko i małym nakładem kosztów. Produkt jest w stanie oczyścić instalacje z osadów korozyjnych, kamiennych oraz nawet krzemionkowych w trakcie pracy całego układu, bez wstrzymywania linii produkcyjnej.

Produkt nie posiada w swoim składzie żrących kwasów, wyprodukowany jest na bazie chemii polimerowej, polimerowych kwasów karbonowych i fosfonowych. Może być bezpiecznie stosowany w instalacjach z aluminium, miedzi oraz ocynkowanych.

Wysoki stopień aktywności produktu już przy niskim dawkowaniu umożliwia ekonomiczne zastosowanie go nawet w dużych obiegach. Dwuaxan® 103 zapewnia bardzo wysoki wskaźnik zasolenia, co oznacza większe zagęszczenie, oszczędność wody, mniej ścieku i tym samym mniejsze zużycie chemii.

Działanie Dwuaxan® 103:

  • stabilizacja odczynu pH w obiegach chłodzenia
  • kontrola nad tworzeniem się osadów – „anti-scaling”
  • stabilizacja ditlenku krzemu i krzemianu magnezu
  • dobra tolerancja cynku
  • dyspergowanie unoszących się cząsteczek (w tym węglan i siarczan wapnia)
  • rozpuszczanie istniejących osadów
  • używanie również do chłodzenia bezpośredniego i przepływowego

Reprezentant naszej firmy w ramach współpracy systematycznie wizytuje dany zakład w celu wykonania pełnej analizy wody korygowanej preparatem Dwuaxan. Wszelkie spostrzeżenia niewłaściwej pracy instalacji są konsultowane i rozwiązywane na miejscu w porozumieniu z kierownikiem zakładu. Wyniki badań wysyłane są wraz z raportem w formie elektronicznej (PDF) do klienta.

Chemiczna korekcja wody chłodniczej