string(13) "index, follow"
x

Oczyszczanie biogazu

Oczyszczanie biogazu z siarkowodoru

Biogaz to mieszanina metanu i dwutlenku węgla (CO2). W gazie często występuje siarkowodór (H2S) w toksycznych ilościach. Siarkowodór jest niebezpieczny dla zdrowia i środowiska, a w połączeniu z dwutlenkiem węgla i parą wodną sprzyja korozji kotłów, przewodów rurowych i innych elementów instalacji. Zmniejszenie zawartości siarkowodoru w biogazie przekłada się na ograniczenie emisji dwutlenku siarki, korozji sprzętu i ilości zanieczyszczeń. Obniżenie zawartości H2S to także mniej uciążliwa konserwacja a tym samym niższe koszty i jednocześnie wydajniejsze odzyskiwanie energii co z kolei zwiększa ilość generowanej energii. Rozwiązanie Eco-Tec BgPur™ wykorzystuje proces oczyszczania biogazu, usuwając siarkowodór i cząstki stałe już na etapie wytwarzania gazu. W opatentowanym wydajnym procesie wykorzystującym kontakt między gazem a cieczą siarkowodór jest absorbowany, a wytwarzany gaz jest oczyszczany w stopniu pozwalającym na stosowanie go w elektrowniach, elektrociepłowniach, kotłowniach, mieszalniach gazu ziemnego i w innych zastosowaniach grzewczych.

Oczyszczanie biogazu

Partnerzy

  • grundfos
  • hf group
  • klinger
  • koch
  • linkchemie
  • pector
  • vkk