string(13) "index, follow"
x

Odzysk ciepła ze spalin

Odzysk ciepła ze spalin

Odzysk ciepła (energii) ze spalin

Projektowanie, wykonywanie technologii w zakresie transformacji energii i wymiany ciepła. Transformacja energii i wymiana ciepła.

Standardowe i niestandardowe rozwiązania w oparciu o układy wymienników, chłodnic (ciecz-ciecz, ciecz-gaz, gaz-gaz, para-woda, para-gaz) w szerokim zakresie temperatur, ciśnień oraz materiałów dla zastosowań indywidualnych jak i przemysłowych.

Technologie rekuperacji przy spalaniu paliw gazowych i stałych zarówno dla zastosowań w „małej” jak i zawodowej energetyce.

Zaawansowane technologie rekuperacji- systemy odzysku energii odpadowej wykorzystujące kondensację pary wodnej zawartej w spalinach.

Ceramiczne regeneracyjne wymienniki ciepła.

Odzysk ciepła odpadowego i oczyszczanie spalin z frakcji stałych (np. popiołów lotnych - efekt do 40 mg/nm3 ) z wykorzystaniem technologii kondensacyjnej przy spalaniu biomasy.

Osprzęt i instalacje, w tym neutralizatory przepływowe skroplin do zastosowań w układach kondensacji pary wodnej ze spalin.

Oczyszczanie spalin z odzyskiem ciepła dla kotłów opalanych biopaliwem

Do instalacji spalających paliwa pochodzenia biologicznego oferujemy instalacje do oczyszczania spalin z pyłów zawartych w spalinach z jednoczesnym odzyskiem ciepła.

Instalacja dzięki podwyższeniu sprawności systemu spalania pozwala odzyskać poniesione nakłady, podczas gdy klasyczne elektrofiltry i filtry workowe pozostaną dodatkowym kosztem.