string(13) "index, follow"
x

Zestawy hydroforowe

Lowara VDH 46SV3/2AG110T

Podstawowe funkcje sterownia zestawów VDH®:

Sterowanie za pomocą jednostek sterujących typu Hydrovar montowanych bezpośrednio na silnikach każdej z pomp w zestawie hydroforowym umożliwia utrzymywanie stałego ciśnienia w sieci niezależnie od rozbioru wody. Płynna regulacja prędkości obrotowej przez zainstalowane oprogramowanie w sterownikach Hydrovarów umożliwia automatyczną kompensację strat ciśnienia powstającą przy wzroście przepływu w rurociągu poprzez podnoszenie ciśnienia przy włączaniu się kolejnej pompy do pracy. W zestawach dobieranych na większe przepływy można zastosować tryb pracy synchronicznej, którego główną cechą jest praca pomp z tą samą częstotliwością. Jeżeli pierwsza pompa w układzie wielopompowym dochodzi do swojej maksymalnej prędkości obrotowej następuje uwolnienie następnej pompy i wyrównanie częstotliwości obu pomp i jest tak ze wszystkimi pompami w zależności od ilości zastosowanych pomp. Natomiast kiedy pompy osiągają minimalną zaprogramowaną prędkość obrotową np. 38 Hz następuje wyłączenie jednej z pomp oraz znowu wyrównanie częstotliwości pozostałych silników i tak dalej z pozostałymi pompami w układzie. Ten tryb pracy ma szczególne zastosowanie w przemyśle kiedy reżim procesu produkcji wymaga szybkiej reakcji układów pompowych bez przyrostu ciśnienia w instalacji.   Zastosowanie Hydrovarów na każdej z pomp umożliwia znaczne oszczędności energii potwierdzone badaniami TUV, eliminację uderzeń hydraulicznych oraz przeciążeń sieci elektrycznej powodowanej uruchamianiem pomp na sztywno. Każda pompa jest uruchomiana i zatrzymywana z zmienną prędkością obrotową, co prowadzi do wydłużenia żywotności uszczelnień jak i innych części pomp naturalnie się zużywających.

Zestawy składają się z:

 • pompy firmy LOWARA typ SV,
 • na każdej pompie jednostki sterującej Hydrovar Master HV4.110 wyposażonej w przetwornicę częstotliwości, sterownik oraz przetwornik ciśnienia,
 • kolektora ssawnego i tłocznego wykonanego ze stali nierdzewnej,
 • płyty montażowej ze stali nierdzewnej,
 • zaworów odcinających po obu stronach pomp,
 • zaworów zwrotnych po stronie tłocznej,
 • wyłączników niskiego ciśnienia na ssaniu,
 • zbiornika membranowego,
 • manometrów ze stali nierdzewnej zalane gliceryną na każdym kolektorze,
 • szafki elektrycznej z odpowiednimi zabezpieczeniami.

 Zalety stosowania zestawów VDH® : 

 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nawet o. 50 % dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań pomp i falowników (badania TUV).
 • Stałe ciśnienie w sieci to komfort pracy wszystkich zainstalowanych na zakładzie urządzeń 
 • Oszczędność miejsca, można z pomieszczenia pozbyć się zbiornika hydroforowego. Dla zestawu wystarczy zbiornik membranowy 200l. 
 • Zestawy VDH wyposażone są w falowniki montowane bezpośrednio na silnikach pomp. Pompy i falowniki są jednego producenta. Wszystko jest w 100% zintegrowane. 
 • Praca w układzie zamkniętym, każda z pomp ma własną przetwornicę częstotliwości, niezależny sterownik oraz pomiar z przetwornika ciśnienia komunikujących się ze sobą poprzez interfejs RS485, nie posiadając jednocześnie nadrzędnego sterownika. W razie awarii jednej z pomp, reszta pracuje utrzymując stałe ciśnienie. W przypadku sterowania innych producentów jest sterownik nadrzędny. W razie jego awarii lub przetwornika częstotliwości następuje unieruchomienie całego zestawu lub w najlepszym wypadku brak jakiejkolwiek regulacji, co w konsekwencji może prowadzić do ponadnormatywnego wzrostu ciśnienia w instalacji hydraulicznej. 
 • Dodatkowymi funkcjami są: możliwość ustawienia dwóch wartości zadanych, dodatkowe elektroniczne zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho, definiowanie wymiany pompy wiodącej co określony czas w celu równego zużycia pomp, odczyt ostatnich 5 awarii. Są to tylko niektóre aspekty możliwości wykorzystania oprogramowania Hydrovarów.