string(13) "index, follow"
x

Wymienniki ciepła

Charakterystyka:

Płyty termiczne wykonane są z blachy nierdzewnej i posiadają powierzchnię o odpowiednio dobranych wytłoczeniach. Ilość płyt jest zmienna i uzależniona od mocy wymiennika. Pomiędzy płytami znajdują się uszczelki zapewniające szczelność całego układu. Stosowane są dwa typy uszczelek - klejone lub zaciskowe. Na płycie czołowej znajdują się króćce przyłączeniowe czynnika grzewczego i ogrzewanego. Króćce zakończone są kołnierzami. Łącznik górny i dolny, łączą płytę czołową z podporą tylną.

Charakterystyka:
Płytowe lutowane wymienniki ciepła są urządzeniami przepływowymi, przeciwprądowymi. Powierzchnię wymiany ciepła tworzą karbowane płyty ze stali nierdzewnej połączone w pakiet za pomocą lutu miedzianego lub niklowego. Przepływ płynów wymieniających ciepło jest ukierunkowany w co drugi kanał tworzony przez płyty grzewcze.

Charakterystyka:
W wymiennikach typu K powierzchnię wymiany ciepła stanowi wężownica wykonana z rur poddanych procesowi specjalnego formowania. Powstałe w ten sposób karbowanie wielokrotnie intensyfikuje wymianę ciepła. Nato- miast w wymiennikach których oznaczenie typu nie zawiera litery K wężownica wykonana jest z rur gładkich. Cechą charakterystyczną wymienników ciepła JAD(K), S(K) i HK jest to, że króćce przyłączeniowe płaszcza i wężownicy umieszczone są w głowicach pod kątem prostym.