string(13) "index, follow"
x

Publikacje

Nie ma wtedy potrzeby stosowania kosztownej techniki RO. Wystarczy zastosować membrany o istotnie większych porach, co zapewnia duże wydajności procesu, nie przekraczających jednak średnic kilku nm, a selektywność względem soli zwiększyć dodatkowo przez wykluczanie elektrostatyczne, pochodzące od pewnej liczby grup jonowych (0,5 –2 mili mol/g membrany) związanych chemicznie z materiałem membranowym.

Przedstawiane Materiały zebrał i opracował dr inż Radosław Pomećko, Kat. Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska