string(13) "index, follow"
x

Publikacje

Powyżej tego zakresu moduł zostaje zniszczony zbyt dużym ciśnieniem, natomiast poniżej drastycznie pogarsza się efekt rozdzielania oraz wydajność procesu w wyniku narastania zjawisk polaryzacji stężeniowej oraz foulingu.

W połączeniu szeregowym modułów (Rys 6.) przez każdy z nich przepływa całkowity strumień zasilający a każdy z kolejnych modułów pracuje ze strumieniem zasilającym o wyższym stężeniu (koncentrat z poprzedniego modułu). Połączenie takie jest korzystne w wypadku małego strumienia zasilającego.

Rys 6. Moduły membranowe połączone w układ szeregowy

Strumień zasilający o dużej wartości, który mógł by zniszczyć pojedynczy moduł może zostać podzielony na podstrumienie zasilające moduły w układzie równoległym (Rys 7.).

Rys 7. Układ równoległy modułów membranowych

Jeżeli pominie się straty ciśnienia i polaryzacji stężeniowej, efekt rozdziału obu wariantów połączeń jest równorzędny, tak więc przy znajomości parametrów pracy modułów istnieje możliwość optymalnego dostosowania instalacji i strumienia zasilającego.

Powyższe konfiguracje można łączyć. Takim przypadkiem jest układ choinkowy (Rys 8) w którym zespoły modułów w konfiguracji równoległej łączony się szeregowo. Układ taki często stosuje się w instalacjach do odsalania wody, których cechą charakterystyczną jest duży strumień zasilający procesu wymagający konfiguracji równoległej modułów. Strumień zasilający następne zespoły modułów zostaje istotnie pomniejszony o wartość strumienia permeatu. By zachować odpowiednią wartość strumienia zasilającego w kolejnych zespołach redukuje się ich liczbę.

Rys 8. Moduły membranowe w układzie choinkowym (szeregowo-równoległym)

Przedstawiane Materiały zebrał i opracował dr inż Radosław Pomećko, Kat. Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska