string(13) "index, follow"
x

Publikacje

Selektywność separacji dwóch składników A i B transportowanych przez membranę wyraża współczynnik separacji αAB definiowany jako stosunek stosunku stężeń substancji A i B w permeacie i retentacie:

Współczynniki retencji R, czyli stopniem zatrzymania (ang. salt-rejection) definiuje się wzorem:

Intensywności procesu membranowego jest określana przez przepływ objętościowy roztworu jP inaczej szybkość filtracji. Wyznaczony jest on objętością przepuszczonego przez membranę roztworu pod wpływem siły napędowej przez jednostkę powierzchni roboczej membrany i jednostkę czasu.

 

Wydajność procesu permeacyjnego określa przepływ substancji rozpuszczonej dS oraz stopień konwersji (odzysku) Y, definiowane są one odpowiednio:

 

Przedstawiane Materiały zebrał i opracował dr inż Radosław Pomećko, Kat. Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska