string(13) "index, follow"
x

Publikacje

Podczas miareczkowania zachodzą reakcje:

Ca(HCO3)2 + 2 HCl = CaCl2 + 2 CO2 + 2 H2O
Mg(HCO3)2 + 2 HCl = MgCl2 + 2 CO2 + 2 H2O

1 cm3 0,1 M HCl odpowiada 2,8 mg CaO, lub 5 mg CaCO3.

Przedstawiane Materiały zebrał i opracował dr inż Radosław Pomećko, Kat. Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska