string(13) "index, follow"
x

Publikacje

Polega ona na miareczkowaniu badanej wody 0,01 molowym roztworem wersenianu sodu (0,01 M EDTA) w środowisku buforu amoniakalnego o pH = 8-10 (pH = -log[H+] wobec czerni eriochromowej T jako wskaźnika.

Czerń eriochromowa T w roztworze o pH = 8-10 posiada zabarwienie niebieskie. Wprowadzona do wody twardej tworzy z jonami Mg2+ kompleks o barwie różowo-fioletowej. Wersenian sodu wprowadzony do takiego roztworu tworzy z jonami Ca2+ i Mg2+ bezbarwne związki kompleksowe, trwalsze od kompleksu jonów Mg2+ z czernią. Tak więc w punkcie końcowym miareczkowania nastąpi zmiana barwy miareczkowanego roztworu z różowo-fioletowej na niebieską.

1 cm3 wersenianu odpowiada 0,56 mg CaO, lub 1 mg CaCO3.

Przedstawiane Materiały zebrał i opracował dr inż Radosław Pomećko, Kat. Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska