string(13) "index, follow"
x

Publikacje

Konduktometria bezpośrednia stanowi bardzo często stosowaną metodę badania czystości wód (wody destylowanej, ścieków, wód do zasilania kotłów parowych, wody chłodzącej, itd). Świeżo destylowana woda charakteryzuje się przewodnictwem rzędu 0,5-2 nS/cm. Po kilku tygodniach przechowywania wzrasta ono do około 4 nS/cm w wyniku absorpcji dwutlenku węgla z powietrza, a także np. amoniaku. Przewodnictwo właściwe wód powierzchniowych waha się przeciętnie od 50-1000 nS/cm. Przewodnictwo ścieków może osiągać kilka tysięcy nS/cm.

Przedstawiane Materiały zebrał i opracował dr inż Radosław Pomećko, Kat. Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska