string(13) "index, follow"
x

Regulatory temperatury bezpośredniego działania (CWU i CU)

Wszystkie instalacje grzewcze, zarówno centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej oraz układy wentylacyjne muszą być wyposażone w regulatory temperatury. Zapewnia to automatyzację procesu ogrzewania, pełną kontrolę instalacji oraz mniejsze zużycie energii, a więc również korzyści ekonomiczne. Regulatory temperatury cwu i co mogą pracować z takimi mediami grzewczymi, jak: para, woda i termoolej. Elementy te montuje się w taki sposób, aby czujnik temperatury, w jaki są wyposażone, zanurzony był w czynniku grzewczym. W ten sposób każda zmiana temperatury zostaje od razu zarejestrowana, a w dalszej konsekwencji układ odcina dopływ powietrza do paleniska, aby instalacja nie generowała niepotrzebnych nakładów energetycznych. Regulatory temperatury bezpośredniego działania ustabilizują pracę kotła i zwiększą jego sprawność, a także zniwelują problemy z ciągiem kominowym. W przypadku instalacji grzewczych wykorzystujących olej regulacja temperatury odbywa się automatycznie. Oferowane przez Energos-pro regulatory temperatury pozwalają więc na utrzymanie temperatury panującej w instalacji na względnie stałym poziomie. Są to innowacyjne elementy armatury przemysłowej, które wyręczają użytkownika w obsłudze instalacji co, cwu i wentylacji. Zapewniamy komponenty tylko najwyższej jakości, odpowiednio dostosowane do typu instalacji. Automatyka do systemów grzewczych dostępna w naszym sklepie jest bezpieczna i niezawodna. Gwarantuje ona niezakłóconą pracę instalacji przez długi czas.

Przykładowe zastosowanie: regulacja temperatury w systemach grzewczych (co, cwu) i wentylacyjnych dla układów przemysłowych i lokalnych

Partnerzy

  • grundfos
  • hf group
  • klinger
  • koch
  • linkchemie
  • pector
  • vkk