string(13) "index, follow"
x

Korekcja chemiczna wody

Kondycjonowanie wody w systemach wodno-parowych prowadzimy stosując dotychczas niezawodne produkty z serii Chemkomplex® firmy Link Chemie AG. Zajmujemy się przygotowaniem wody do procesów technologicznych, stosując profesjonalne systemy filtracji oraz polimerowe preparaty chemiczne do kondycjonowania wody, które zapewniają prawidłową pracę układów wodno-parowych oraz układów chłodzenia-bez osadów i korozji.

Niedostateczne uzdatnienie używanej dla celów kotłowych wody zasilającej jest niekorzystne ze względów bezpieczeństwa, ekonomiki pracy urządzenia i zachowania jego parametrów roboczych. W związku z tym konieczne jest stosowanie efektywnych urządzeń wspomagających (zmiękczanie, dekarbonizacja, odsalanie, odmulanie, odgazowywanie), które usuwają z wody zasilającej różnorodne związki chemiczne oraz dodawanie stabilizatorów twardości, związków wiążących tlen i związków alkalizujących, które zapobiegają różnego typu korozji i hamują powstawanie osadów. Dzięki tym działaniom (stosowanie urządzeń wspomagających, dozowanie preparatów chemicznych) zapobiegamy niepożądanym efektom i umożliwiamy urządzeniom kotłowym ekonomiczne oraz skuteczne działanie przez cały czas eksploatacji.

Prowadzimy także kondycjonowanie wody w obiegach wody chłodzącej takich jak skraplacze amoniakalne, chłodnie kominowe, chłodnie wentylatorowe. W tym celu stosujemy niezawodny produkt firmy Link Chemie Chemkomplex® 103.

Partnerzy

  • grundfos
  • hf group
  • klinger
  • koch
  • linkchemie
  • pector
  • vkk