string(13) "index, follow"
x

Antyskalanty

Antyskalanty

W porównaniu z fosforanem działanie polimerów polega na modyfikacji przestrzennej struktury cząsteczki węglanu, dzięki czemu cząsteczki nie są w stanie uformować osadu. Zastosowanie odpowiedniej mieszaniny polimerów daje oczekiwany efekt: usunięcie istniejących osadów, neutralizację twardości zawartej w wodzie i np. zgromadzenie się luźnego osadu w dolnej części kotła.

Preparaty antyscalingowe znajdują szczególne zastosowanie w dużych obiegach wód technologicznych (układy chłodzenia) oraz w przygotowaniu wody do stacji odwróconej osmozy.

W technologii odwróconej osmozy coraz częściej stosuje się antyskalant, jako wstępne przygotowanie wody wędrującej na membrany spiralne.

Antsykalant staje się alternatywą dla stosowania zmiękczaczy. Są to bardzo skuteczne środki chemiczne dodawane do wody w celu zahamowania osadzania się związków mineralnych. Do dozowania takich środków konieczna jest Pompa dozująca , która z reguły sprzężona jest wodomierzem kontaktowym. Wybór i wielkość dawki odpowiedniego preparatu hamującego wytrącanie się osadów zależne jest od jakości wody zasilającej . Zazwyczaj dawka jest bardzo mała.

Bardzo często zastosowanie do wody surowej dawki od 2 do 10 ml/m3 antsykalanta gwarantuje niezawodną pracę urządzenia zasilanego twardą wodą. Staranny dobór odpowiedniego środka hamującego osadzanie się zanieczyszczeń procentuje efektywną pracą osmozy.

Oprócz przeprowadzenia odpowiednich obliczeń konieczne jest też sprawdzenie zgodności preparatu z materiałem, z którego jest wykonana membrana.