string(13) "index, follow"
x

Akcesoria do pary i kondensatu

Przykładowe zastosowanie: do kontroli pracy odwadniaczy

Przykładowe medium: para, kondensat

Przykładowe zastosowanie: zawór napowietrzający do układów parowych i wodnych, uniemożliwiający powstanie w rurociągu podciśnienia

Przykładowe medium: para, kondensat

Przykładowe zastosowanie: do regulowania temperatury powrotnej medium, do prostej regulacji cieplnej

Przykładowe medium: para, kondensat, olej termalny

Przykładowe zastosowanie: do regulowania temperatury odprowadzanego kondensatu (spiętrzenia)

Przykładowe medium: para, kondensat

Przykładowe zastosowanie: odpowietrznik do instalacji parowych

Przykładowe medium: para, kondensat

Przykładowe zastosowanie: prefabrykowane modułowe kolektory do rozdzielania i zbierania kondensatu, pary i cieczy

Przykładowe medium: para, kondensat, woda, olej

Przykładowe zastosowanie: do odpowietrzania układów wodnych

Przykładowe medium: woda, ciecze